Zápisnice OZ

2017

Zápisnica zo zasadnutia dňa 17.7.2017

(206kB)

Uznesenie prijaté dňa 17.7.2017

(136kB)

Hlasovanie poslancov dňa 17.7.2017

(128kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 10.5.2017

(141kB)

Uznesenie prijaté dňa 10.5.2017

(133kB)

Hlasovanie poslancov dňa 10.5.2017

(128kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 6.3.2017

(142kB)

Uznesenie prijaté dňa 6.3.2017

(134kB)

Hlasovanie poslancov dňa 6.3.2017

(130kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 13.2.2017

(138kB)

Uznesenie prijaté dňa 13.2.2017

(131kB)

Hlasovanie poslancov dňa 13.2.2017

(129kB)

 

2016

Zápisnica zo zasadnutia dňa 12.12.2016

(141kB)

Uznesenie prijaté dňa 12.12.2016

(133kB)

Hlasovanie poslancov dňa 12.12.2016

(129kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 21.11.2016

(239kB)

Uznesenie prijaté dňa 21.11.2016

(140kB)

Hlasovanie poslancov dňa 21.11.2016

(129kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 26.9.2016

(138kB)

Uznesenie prijaté dňa 26.9.2016

(131kB)

Hlasovanie poslancov dňa 26.9.2016

(130kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 9.6.2016

(210kB)

Uznesenie prijaté dňa 9.6.2016

(135kB)

Hlasovanie poslancov dňa 9.6.2016

(129kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 30.5.2016

(143kB)

Uznesenie prijaté dňa 30.5.2016

(134kB)

Hlasovanie poslancov dňa 30.5.2016

(129kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 25.4.2016

(143kB)

Uznesenie prijaté dňa 25.4.2016

(132kB)

Hlasovanie poslancov dňa 25.4.2016

(129kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 29.2.2016

(146kB)

Uznesenie prijaté dňa 29.2.2016

(133kB)

Hlasovanie poslancov dňa 29.2.2016

(130kB)

 

2015

Zápisnica zo zasadnutia dňa 22.12.2015

(145kB)

Uznesenie prijaté dňa 22.12.2015

(134kB)

Hlasovanie poslancov dňa 22.12.2015

(130kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 14.12.2015

(218kB)

Uznesenie prijaté dňa 14.12.2015

(131kB)

Hlasovanie poslancov dňa 14.12.2015

(128kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 30.11.2015

(214kB)

Uznesenie prijaté dňa 30.11.2015

(135kB)

Hlasovanie poslancov dňa 30.11.2015

(128kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 19.10.2015

(146kB)

Uznesenie prijaté dňa 19.10.2015

(134kB)

Hlasovanie poslancov dňa 19.10.2015

(128kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 21.9.2015

(150kB)

Uznesenie prijaté dňa 21.9.2015

(140kB)

Hlasovanie poslancov dňa 21.9.2015

(129kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 3.8.2015

(145kB)

Uznesenie prijaté dňa 3.8.2015

(133kB)

Hlasovanie poslancov dňa 3.8.2015

(128kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 22.6.2015

(220kB)

Uznesenie prijaté dňa 22.6.2015

(133kB)

Hlasovanie poslancov dňa 22.6.2015

(129kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 26.5.2015

(143kB)

Uznesenie prijaté dňa 26.5.2015

(133kB)

Hlasovanie poslancov dňa 26.5.2015

(128kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 20.4.2015

(145kB)

Uznesenie prijaté dňa 20.4.2015

(131kB)

Hlasovanie poslancov dňa 20.4.2015

(128kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 30.3.2015

(204kB)

Uznesenie prijaté dňa 30.3.2015

(132kB)

Hlasovanie poslancov dňa 30.3.2015

(130kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 15.3.2015

(144kB)

Uznesenie prijaté dňa 15.3.2015

(127kB)

Hlasovanie poslancov dňa 15.3.2015

(127kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 23.2.2015

(174kB)

Uznesenie prijaté dňa 23.2.2015

(259kB)

Hlasovanie poslancov dňa 23.2.2015

(128kB)

 

2014

Zápisnica zo zasadnutia dňa 15.12.2014

(152kB)

Uznesenie prijaté dňa 15.12.2014

(139kB)

Hlasovanie poslancov dňa 15.12.2014

(128kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 8.12.2014

(140kB)

Uznesenie prijaté dňa 8.12.2014

(140kB)

Hlasovanie poslancov dňa 8.12.2014

(126kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 11.11.2014

(240kB)

Uznesenie prijaté dňa 11.11.2014

(133kB)

Hlasovanie poslancov dňa 11.11.2014

(134kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 20.10.2014

(144kB)

Uznesenie prijaté dňa 20.10.2014

(132kB)

Hlasovanie poslancov dňa 20.10.2014

(133kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 22.9.2014

(240kB)

Uznesenie prijaté dňa 22.9.2014

(131kB)

Hlasovanie poslancov dňa 22.9.2014

  

(132kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 1.9.2014

(135kB)

Uznesenie prijaté dňa 1.9.2014

(127kB)

Hlasovanie poslancov dňa 1.9.2014

  

(134kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 14.8.2014

(143kB)

Uznesenie prijaté dňa 14.8.2014

      

(133kB)

Hlasovanie poslancov dňa 14.8.2014

  

(135kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 17.7.2014

(144kB)

Uznesenie prijaté dňa 17.7.2014

  

(137kB)

Hlasovanie poslancov dňa 17.7.2014

(135kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 30.6.2014

(136kB)

Uznesenie prijaté dňa 30.6.2014

(126kB)

Hlasovanie poslancov dňa 30.6.2014

(135kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 23.6.2014

(236kB)

Uznesenie prijaté dňa 23.6..2014

(144kB)

Hlasovanie poslancov dňa 23.6.2014

(136kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 19.5.2014

(215kB)

Uznesenie prijaté dňa 19.5.2014

(291kB)

Hlasovanie poslancov dňa 19.5.2014

(292kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 5.5.2014

(145kB)

Uznesenie prijaté dňa 5.5.2014

(304kB)

Hlasovanie poslancov dňa 5.5.2014

(293kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 25.3.2014

(228kB)

Uznesenie prijaté dňa 25.3.2014

(140kB)

Hlasovanie poslancov dňa 25.3.2014

(130kB)

Zápisnica zo zasadnutia dňa 10.2.2014

(143kB)

Uznesenie prijaté dňa 10.2.2014

(133kB)

Hlasovanie poslancov dňa 10.2.2014

(126kB)