Výročné správy obce

Výročná správa Obce Nevidzany za rok 2015
(97kB)
Výročná správa Obce Nevidzany za rok 2014
(107kB)
Výročná správa Obce Nevidzany za rok 2013   
(9,2MB)