Komisie OZ

Sociálna komisia:

Predseda: Ivan Majdan

Členovia:

Komisia ochrany verejného poriadku:

Predseda: Ivan Majdan

Členovia:

Komisia kultúry:

Predseda: Richard Kluvanec

Členovia:

Komisia športu:

Predseda: Miroslav Chudý

Členovia:

Finančná komisia:

Predseda: Igor Kluvanec

Členovia:

Komisia pre životné prostredie a stavebnú činnosť:

Predseda: Ľuboš Šponiar

Členovia: